Şifre en az 6 karakterden oluşmalıdır.
Şifre en az 1 büyük harf, en az 1 küçük harf, en az 1 rakam ve en az 1 özel karakter içermelidir.
Şifrede kullanılabilecek özel karakterler
(@ , $ , ! , * , ? , & , _ , + , # , ^ , -)
şeklinde 11 adettir.
Yeni oluşturduğunuz şifre, güvenlik sebebiyle kimseyle paylaşılmamalıdır.